Bådreservation

Priser:

Inrigger 1.500 kr. pr. uge

Havkajak 500 kr. pr. uge

Læs informationer på Reservationskontrakten.

Ved booking af både kontaktes roklubben via mail: toloroklub@gmail.com.

Når bookingen er bekræftet, forfalder depositum. Først når depositum er betalt, kan hotel og transport bookes.

Når holdene er sat, udfyldes Bådreservationskontrakten,Bådreservationskontrakt side 1 og 2
der sendes med post til Tolo Roklub v/Lone Fuhr, Eckersbergsgade 5, 2100 København Ø.

Eller på email ( indskannet kopi med underskrift) til: toloroklub@gmail.com