Slået op d.

Her finder du placering af udstyr til din ro eller kajaktur i Tolo

I Rum 6 finder du alt udstyr til havkajakkerne!

 

Både og Havkajakkernes placering i bådhallen!

Der er markeret med bådens navne!

Alle åre er mærket med navn og tilpasset den enkelte båd!

     

I garagen til højre:

I skabet finder du orange redningsveste fra 70 kg til 100 kg, bagerst i garagen hænger de IKKE-selv oppustelige redningsveste, samt redningsveste fra 50 kg til 70 kg.

Hæng redningsvestene på deres rigtige plads!

Flag og stander sidder i holderen på vægen.

I skufferne i skabet ligger bådruller og en pumpe til at puste bådrullerne op med.

Bådrullerne kan pustes op inden afgang og placeres i lug rummene!

Her finder du: Langturskasser, Fender, Øsekar, Tovværk, Anker, Grissehaler, Fodstropper, Styrmandspuder, Spande og Klude. Der er nye fender på nederste hylde under værksstedsbordet!

Træbukkene skal bruges til rengøring af bådene, se illustration på skabet!

 

Slået op d.

Kontingentopkrævning, elektronisk opkrævning for 2019

Da vi i øjeblikket er i gang med at overgå til elektronisk kontingent opkrævning, vil der muligvis komme opkrævning selv om der er betalt for 2019.

Du skal i denne situation se bort fra den opkrævningen, hvis du allerede har betalt kontingent for 2019.

Håber I vil bære over med ulejligheden, al begyndelse er svær.

Venlig hilsen

Tom Zinglersen

Formand

 

 

Slået op d.

Mailadresse

Der opfordres til at informere Tolo  Roklub om ændringer af mailadresse.

Mailadressen er en del af jeres login til Rokort, så derfor bedes i oplyse ændringer til Tolo Roklub på mail: toloroklub@gmail.com.

Mvh

Bestyrelsen

Slået op d.

Dagbog fra arbejdsholdet i Tolo 11 august til 18 august

Tolo Roklub

11-8-2018

Temperatur 36 °C

 

Olympia:

Kølskinne var løs flere steder, afmonteret og genmonteret

med hvid araldit fra Biltema.

Monteret uden skruer!

Træ aptering og lønningsliste slebet, afvasket og klar til lak.

Rurer afrenset i bunden og afvasket.

Dan:

Lå på bådevogn i haven bag Antonis mors hus.

Tømt for vand ca.100ltr.

Kølskinne knækket flere steder, afmonteret.

Ny kølskinne fremstillet med nye huller til skruer.

Rurer afrenset i bunden og afvasket.

Bådevogn:

Bådevogn repareret; forreste hjul var knækket af!

Skibshandler:

Køb af Skruer og bor.

12-8-2018

Olympia:

Grundet og lakkeret første gang med top lak.

Olympia blev flyttet flere gange, grundet meget trafik

bag hotellet.

Dan:

Kølskinne, huller undersænket og slebet, monteret

med hvid araldit.

Bani:

Taget ud af garagen, der blev konstateret mange skader

i gelcoaten, ind til glasfiberen samt slidskader på bunden,

fra kontakt med klipper og strand.

Alle skader blev udbedret og forberedt for slibning og

maling med to komponent maling (hele skroget udvendig)

Hundige:

Flagbøsning manglede, blev fundet og ny basis for

montage i dækket blev påbegyndt.

Garagen,

Total oprydning og værktøjskasser efterset.

13-8-2018

Olympia:

Lakkeret anden gang, færdig. Nu lakkeret 4 gange incl. grunder.

Bani;

Slebet helt i bund overalt udvendig, spulet og afvasket

med Acetone.

Malet hvid første gang. (Maling fra lager blev brugt).

Hundige:

Flagbøsning for langturs repareret og forstærkning

under dæk forøget.

Vendt med bunden i vejret, meget begroet med rurer.

Dan:

Afrenset og vasket i bunden udvendig.

Malet fra køl og to bord samt pletter ved skader i lakken.

Mark:

Taget ud af bådehallen.

Trykskade i bunden ved 1 pladsen, forårsaget af stiver

på bådevognen.

To lugekarme havde revner i dækket (træde skader),

repareret både udvendig og indvendig i lastrum.

Tune:

Taget ud af bådehallen, lettere begroet i bunden,

afrenset og vasket ind- og udvendig.

Bådevogn:

Problem tværstiver savet af, for at undgå flere

trykskader på bunden af bådene.

14-8-2018

Bani:

Malet anden gang med hvid to komponent maling.

Hundige:

Flagbøsning monteret og tilhørende flag tilpasset

og lakkeret.

Afrenset mekanisk med træ spartler.

Mark:

To lugekarme havde revner i dækket (træde skader),

repareret både udvendig og indvendig i lastrum.

Kølskinne afmonteret, slebet og genmonteret med

skruer og hvid araldit.

Køl og to bord samt skader malet første gang,

Nordre Røse:

Taget ud af bådehallen.

Flere skader på lønningen.

Olympia:

Gaffa tape fra montagen af kølskinne fjernet,

rest lim fjernet med rensebenzin.

Dan:

Forstærkninger til lugekarme fremstillet, klar til montage.

3 både sat på vandet (Tune, Hundige, Olympia)

Skibshandler:

Køb af to komponent maling. Pensler, acetone, stikdåse,

skruer etc.

Vaske kone:

Kedeldragter sendt til vask.

4 både inspiceret hos Antonis på alle på bådevogn.

Hellas:

Fyldt med vand i forrummet og ved 1 pladsen,

stor tryk skade i bunden hvor supporten på bådevognen var.

De 3 andre skal under kærlig behandling når de

kommer ”hjem”

Bådene tages til hotellet torsdag kl. 10:00

Tolo Roklub

15-8-2018

Temperatur 37 °C

Dan:

Lugekarme lavet færdig med forstærkning og

ekstra glasfiber.

Lønnings skader i både styrbord og bagbord;

reparation påbegyndt.

Nordre Røse:

Lønnings skader i både styrbord og bagbord; reparation påbegyndt.

Mange krakeleringer i overfladen indvendig.

Mark:

Malet med hvid 2 komponent maling 2 gange,

2 bord op fra kølen + plet maling på skader.

Lugekarm reparation aktiveret med ny blanding polyester.

Bani:

Fik navn på igen, helligdage og køl eftergået med maling.

Årer:

Alle åre vasket, renset for gammel tape og navneskilte.

Målt op og gearingen reguleret.

16-08-2018

Temperatur 38 °C

Fremstilling af ny hylde for årer.

Dan:

Lønnings skader lavet færdig, men flere opdaget

– en meget alvorlig revne i lønning og ned

udvendig i styrbord side.

Repareret med glasfiber og hvid Araldit

Båden har muligvis været landet midtskibs

på lønningen med hele vægten?

Hellas:

Lagt i bukke således at trykskade i bunden – kunne rettes ud.

Ndr. Røse:

Skader og revner ved styrmands sæde og bundprop

repareret

med glasfiber og hvid araldit.

Lønningsskader slebet og malet flere gange.

4 både hentet hos Antonis, med hjælp fra Hans nabo

Mick (Hans bil var gået i stykker)

Sat i vandet ved slæbested henne på havnen og

roet til hotellet

Taget på land og efterset for skader.

Årer.

Mærket på ny med bådenavne, og lagt på ny hylde.

Lisbeth:

Skrue spidser ved kølskinne slebet væk.

Dæk ved huller for stander og flag meget medtaget.

Huller for stander og flag lukket med glasfiber,

skal repareres til marts.

17-08-2018

Hellas:

Vendt med bunden i vejret, meget medtaget i bunden med rurer.

Araldit udfyldninger mange steder.

Afvasket og renset for rurer og misfarvninger, kølskinne

afmonteret og skrue huller fyldt med Araldit.

Køl og to bord slebet for at fjerne lim og maling.

Kølskinne monteret med araldit – langsomhærdende.

Køl og 2 bord malet med 2 komponent maling 2 gange.

Dan:

Alle reparationer slebet og malet 3 gange med

grå 2 komponent maling.

Mark:

Malet i lastrum med overskuds maling.

Weekend:

Skader og afskalninger i bunden repareret med polyester,

skal males udvendig til marts.

Total oprydning i både hal og garage.

2 både lagt på hylde i både hal

18-8-2018

Ndr. Røse:

Alle reparationer malet flere gange med hvid maling

Lisbeth:

Malet i forreste lastrum med overskuds maling

2 både lagt på hylde i både hal

Mange hilsner fra bådforvalteren og Co!

Carsten