Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Alle priser på disse sider er opgivet ekskl. moms, da foreningen er momsfritaget. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

ABONNEMENTSVILKÅR
Det er en mulighed i forbindelse med medlemskabet af Tolo Roklub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Tolo Roklub og Nets.

I forbindelse med din første kontingentbetaling kan du godkende, at Tolo Roklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Tolo Roklub. Kontingentet opkræves én gang årligt. Du vil senest 7 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig, hvor meget du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, såfremt du måtte ønske det.

Tolo Roklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Tolo Roklub, men hos Dibs. Kvittering for betaling sendes pr mail.
Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Tolo Roklub påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det nye kort, logger du ind på Tolo Roklubs hjemmeside og vælger under din profil "Mit betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Tolo Roklubs hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Ved træk på dit betalingskort modtager du en kvittering via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab
Ønsker du ikke længere medlemskab af Tolo Roklub, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter, men ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.