Ro-Kodeks inrigger

 

Nedenstående retningslinjer og forholdsregler skal følges i forbindelse med roning og håndtering af Tolo Roklubs inriggere og rofarvand.



Grundlæggende skal DFfRs langtursreglement og uddrag af ”Reglement for benyttelse af DFfR’s 2-årers langtursbåde” (tilrettet til Tolo Roklub) følges, som det fremgår af Bådreservationskontrakten.

Inrigger ro-kodeks for roning i Tolo Roklubs 2 årers inriggere

Download som PDF

  1. Bådens langtursstyrmand har det fulde ansvar for båd og besætning og har bekræftet at være indehaver af en privat ansvarsforsikring (PAF). Klik her for information om forsikringer!

  2. Bådenes placering, når de ikke er i brug, er i kælderen eller i garagen.

  3. I rouger kan bådene ligge fortøjet til bådliner på vandet. Bundbrædder og andre løsdele skal stuves væk i bådens lastrum. Redningsveste, årer, flag, styrmandssæder og værktøjskasse skal fjernes fra båden og placeres i kælderen eller garagen hver dag efter endt roning. Efter hver enkelt rotur skal køreskinnerne og sædehjul "ferskes af" (rengøres med ferskvand) for at fjerne sand og saltkrystaller, som slider meget på skinner og hjul. Når bådene ligger fortøjet til bådliner, sørges for tilpas afstand mellem de til tovet fortøjede både samt til stranden, så sammenstød mellem bådene og grundstødning undgås.

  4. Ved vindhastighed over 8 m/s må bådene ikke ligge fortøjet til bådlinen. Deres plads er i dette tilfælde kælderen eller garagen.

  5. Alle roture skal registreres på rokort.dk. Der må ikke roes i rokort.dk spærrede både. Roture til Paralio, Astros- og Nafplion havn, skal meddeles til havnemyndighederne mindst 24 timer i forvejen - rovagten koordinerer.

  6. Medbring altid en tændt mobiltelefon i hver båd på roturen. Notér rovagtens nummer (se hjemmesiden www.toloroklub.dk/rovagt), Antonis nr: +30 6972053736 og Hotel Romvis nr.: + 30 2752059331

  7. Check altid vejrmeldingen før roturen planlægges. Ved tvivl konsulteres rovagten. Informer altid rovagten om roturens mål og forventet hjemkomsttidspunkt. Informer altid rovagten om evt. ændringer (nødhavn eller oplægning af båd) på den aktuelle rotur.

  8. Hvis farligt vejr opstår, skal der søges nødhavn. I dette tilfælde skal båden tages på land og rovagten informeres). Ved roning i farligt vejr skal roerne bære redningsvest.

  9. Ved anløb af diverse strande og anløbspladser, skal båden forblive flydende i vandet med hensigtsmæssig placering af anker (evt. både for og agter). Check altid om der er to ankre om bord. Ved anløb af kaj og pier skal båden fortøjes med fendere og forsvarlig fortøjning samt anker til modsat side, så båden ligger frit i vandet!

  10. Efter endt rouge (lørdag) skal båden rengøres indvendig og udvendig og al begroning skal fjernes, så båden er klar til næste rohold. Værktøjskasse tjekkes i henhold til liste, rengøres og sprøjtes med WD40 mod rust.

Eks. på obligatorisk rengøring af båden efter en rouge uanset om båden skal i kælderen eller fortøjes til bådlinen på vandet.
Skader på både eller andet materiel skal oplyses til Tolo Roklubs bestyrelse via rokort.dk. Rovagten informeres om skade og evt. reparation for at opnå den højeste grad af sikkerhed for den enkelte roer og for at beskytte bådene samt minimere vedligeholdelsesomkostningerne.

 



 

 

Eks. på fortøjning i forbindelse med landgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksemplarer af Ro-Kodeks er placeret ved computeren på Hotel Romvi i Tolo!

God sikker tur på vandet
Bestyrelsen

 

Udgave 2021 V2