Ro-Kodex inrigger 2+

 

Følgende retningslinjer og forholdsregler skal følges i forbindelse med roning og håndtering af Tolo Roklubs både og i vores ro farvand.

 

 

Grundlæggende skal DFfRs langtursreglement og uddrag af ”Reglement for benyttelse af DFfR’s 2-årers langtursbåde” (tilrettet til Tolo Roklub) følges, som det fremgår af Bådreservationskontrakten.

Ro-Kodex for roning i Tolo Roklubs 2 åres inrigger både

 

Download som PDF

  1. Bådens langtursstyrmand har det fulde ansvar for båd og besætning.

  2. Bådenes plads; når de ikke er i brug – er i Bådehallen eller Garagen!!

  3. I ”Ro uger”; kan båden ligge fortøjet til tov på vandet (for svaj). Bundbrædder og andre løsdele skal stuves væk i bådens lastrum !! Redningsveste / Åre / Fendere / Flag / Styrmandssæder skal fjernes fra båden og placeres i bådhallen eller garagen hver dag - efter end roning. Efter hver enkelt ro-tur skal køreskinnerne og sædehjul "færskes af" rengøres med ferskvand for at fjerne sand / saltkrystaller, som er meget slidende på skinner og hjul. Når bådene ligger for svaj: Sørg for tilpas afstand mellem de til tovet fortøjede både, samt til stranden så sammenstød mellem bådene og grundstødning undgås.

  4. Ved vindhastighed over 8 m/s må bådene ikke ligge fortøjet til tov, deres plads er i dette tilfælde i Bådhallen eller Garagen.

  5. Alle ro-ture skal registreres i Ro-kort, der må ikke roes i Ro-kort spærrede både. Roture til Paralio - Astros- og Nafplion havn, skal meddeles til havnemyndighederne mindst 24 timer i forvejen. (Antonis koordinerer)

  6. Hav altid en tændt mobil telefon med i hver båd - på ro-turen. (Antonis mobil nummer (+30 6972053736)

  7. Check altid vejrmeldingen før ro turen planlægges, hvis tvivl opstår - konsulter Antonis! Informer altid Antonis om ro-turens mål og forventet hjemkomst tidspunkt. Informer altid Antonis om evt. ændringer (Nødhavn eller oplægning af båd) på den aktuelle rotur.

  8. Hvis farligt vejr opstår, skal der søges "nødhavn" i dette tilfælde skal båden tages på land ved hjælp af bådruller! /Antonis informeres) Ved roning i farligt vejr skal roerne bære redningsvest.

  9. Ved anløb af diverse strande og anløbspladser, skal båden forblive flydende i vandet - med anker for og agter! (Check altid om der er to anker om bord! Ved anløb af kaj og pier skal båden fortøjes med fendere og forsvarlig fortøjning samt anker til modsat side, så båden ligger frit i vandet!

  10. Efter endt ro uge(lørdag) skal båden rengøres indvendig og udvendig, al begroning skal fjernes så båden er sejlklar til næste ro hold. Værktøjskasse tjekkes i henhold til liste, rengøres og sprøjtes med WD40 mod rust.

Eks. på obligatorisk rengøring af båden, efter en ro uge, dette uanset om båden skal i bådhallen eller for svaj / på vandet!!

-Skader på både eller andet materiel skal informeres til Tolo Roklub`s bestyrelse via, Rokort, SMS, e-mail. og Antonis informeres om skade / reparation.

-Al dette for at sikrer den højeste grad af sikkerhed for den enkelte roer!!
For at beskytte bådene, samt minimere vedligeholdelsesomkostningerne!!

 

 

 

Her er eks. på fortøjning i forbindelse med landgang!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil ligge eksemplarer af Ro-Kodex ved computeren i Tolo!

God sikker tur på vandet!!

Bestyrelsen

2018 Q1 udgave 1)