Ro-kodeks for havkajakker

 

Nedenstående retningslinjer og forholdsregler skal følges i forbindelse med havkajakroning i Tolo Roklubs havkajakker og rofarvand.Grundlæggende skal DFfRs langtursreglement og uddrag af ”Reglementet for benyttelse af DFfRs 2-åres langtursbåde” (tilrettet til Tolo Roklub), som det fremgår af Bådreservationskontrakten, også følges af havkajakroere.

Havkajak ro-kodeks for roning i Tolo Roklubs havkajakker

Download som PDF

 1. Færdighedskravet til havkajakroere, der ønsker at ro havkajak i Tolo Roklub er, at havkajakroeren skal være frigivet havkajakroer i den lokale ro- eller kajakklub, hun/han er medlem af i Danmark. Er havkajakroeren frigivet i sin lokale klub eller indehaver af et IPP3/ DGI-Havkajakroer2 eller IPP4 bevis, tildeles havkajakroeren ved indmeldelsen et TPP (Tolo Paddle Pass) og får dermed retten til at ro havkajak i Tolo og kan skrive sig ud på rokort.dk.
  Hvis den lokale roklub, havkajakroeren er medlem af, ikke frigiver havkajakroere, skal hun/han som minimum være indehaver af et IPP2 bevis eller et DGI Havkajakroer 1 bevis for eventuelt at få ret til at ro havkajak i Tolo. Kontakt bestyrelsens havkajak ansvarlige bestyrelsesmedlem (Henrik Lakner).

 2. Havkajakroere skal have bekræftet at være indehaver af en privat ansvarsforsikring (PAF). Hvis havkajakroeren ikke ved indmeldelsen i Tolo Roklub har bekræftet dette, skal hun/han bekræfte dette overfor bestyrelsen her: https://www.toloroklub.dk/privat-ansvarsforsikring

 3. Der skal ved reservation af havkajak(ker) til en Tolotur oplyses, hvem der er holdleder for hele deltagergruppen.

  1. For gruppen af havkajakroere, skal holdlederen udnævne en turleder. Holdlederen kan godt være turleder.
  2. Turlederen skal sikre, at hvis gruppen af havkajakroere ikke ror samlet, skal der på hver rotur og til hver gruppe udpeges en turleder. Hvis en havkajakroer ror alene, er denne selv turleder.

 4. Enhver rotur skal være registreret på ”rokort.dk” før afgang.

 5. På havkajakroture er følgende udstyr obligatorisk:

  1. Der skal ros med enten svømmevest, selvoppustelig redningsvest eller redningsvest. Der skal ligeledes ros med skørt.
  2. Følgende udstyr skal i klargjort stand medbringes af hver roer i gruppen: paddlefloat og slæbetov.
  3. Følgende udstyr skal medbringes i et fornuftigt antal i forhold til gruppens størrelse: Pumpe, reservepagaj, kompas og mobiltelefon indeholder følgende numre: Antonis nr.: +30 6972053736, Hotel Romvi nr.: +30 2752059331, holdlederens nr.

 6. Havkajakroning i Tolo skal foregå med respekt for nedenstående risikofaktorer.

  1. Roning med havkajakker for mindre erfarne havkajakroere anbefales at foregå kystnært mellem havnen i Tolo og stranden ud for Drepano. Se kortet herunder!
  2. Ofte stor forskel på vindforholdene formiddag og eftermiddag. Tjek vejrudsigten og snak evt. med Rovagten eller Antonis.
  3. Flere kyststrækninger er lumske i forhold til refleks-og spejlbølger. Disse kyststrækninger er markeret med stiplede røde linjer på kortet herunder.
  4. Flere kyststrækninger har kun få nødhavne og kun med mulighed for hjælp fra vandsiden. Disse kyststrækninger er markeret med stiplede røde linjer på kortet herunder.
  5. Kryds til øer og på tværs af bugter skal foregå med stor respekt for vejrudsigten og faktiske vejrforhold. Afstanden til nærmeste kyst må ikke overstige 2,5 km. jf. DFfR’s langtursreglement (PDF).
  6. Det anbefales at ro flere sammen.

 7. Turlederens rolle

  1. Turlederen har ansvaret for, at gruppen af havkajakroere er bekendt med Havkajak Ro-kodekset, at gruppen lever op til ånden og indholdet i kodekset samt at lede turene, han/hun deltager i.
  2. Turlederen skal sørge for, at turene gennemføres samlet for den gruppe, der er taget af sted sammen, hvis ikke andet er aftalt, at deltagernes kvalifikationer er i orden til den aftalte tur, samt sikre sig at materiellet ligeledes er i orden.
  3. Turlederen skal ligeledes sikre sig, at der før og under turen ikke er tvivl om, hvem der er turens leder.
  4. Ovenstående fritager ikke den enkelte havkajakroer for ansvaret, som ”kaptajn” på sin egen båd.

 

God sikker tur på vandet!
Bestyrelsen

Udarbejdet af Kajakudvalget og vedtaget på bestyrelsesmøde 14-09-2019
Revideret og tilpasset ift. ny bådreservationskontrakt af Henrik Lakner 26-04-2021

Kort over ro farvandet omkring Tolo

 

Kort over ro farvandet omkring Tolo

 

 • Flere kyststrækninger er lumske i forhold til refleks-/spejlbølger. Disse kyststrækninger er markeret med stiplede røde linjer på kortet ovenfor.
 • Flere kyststrækninger har kun få nødhavne og kun med mulighed for hjælp fra vandsiden. Disse kyststrækninger er markeret med stiplede røde linjer på kortet ovenfor.

 

 

Bådgarage

Tolo Roklubs havkajakker

I Tolo Roklub har vi 8 (9) plastik havkajakker af forskellige modeller og størrelse. Heraf er 7 udstyret med ror og 2 med sværd.

Det kan nogle gange være svært at finde ud af hvilken kajak man skal vælge. Derfor har Kajakudvalget udarbejdet en kort beskrivelse af de 9 havkajakker. Kajakkerne har alle et navn og et nummer. Man kan ikke hjemmefra reservere en bestemt kajak. Havkajakroerne der har reserveret en kajak i samme uge, skal fordele kajakkerne imellem sig, så alle bliver tilfredse. Man har ikke krav på at bruge den samme kajak hele ugen. En af de 9 havkajakker er reservekajakken, der ikke behøver være den samme hver uge, men der må kun være 8 kajakker i brug ad gangen.

Havkajakkerne er i god stand. Derfor er det også en forpligtigelse for medlemmerne, at der passes godt på dem, således at de også er i god stand når et nyt hold tager dem i brug og samtidig kan holdes i god stand længe til fælles glæde og fornøjelse for alle.

Kajakudvalget har derfor udarbejdet en vejledning i brugen af klubbens havkajakker samt en beskrivelse af de 9 kajakker. Vi vil derfor opfordre jer til lige at læse vejledningen på linket herunder, inden I læser beskrivelsen af kajakkerne længere nede på siden i linket.