Persondata politik

Politik for persondata i Tolo Roklub

Persondata er oplysninger, som kan henføres til eller identificere en person.

Tolo roklubs brug af persondata:

Vi indsamler og opbevarer kun persondata, som medlemmerne har udfyldt på indmeldelsesblanketten, og som Tolo Roklub betragter som samtykke om databehandling fra medlemmets side:

Fulde navn, adresse, postnr., by, e-mail, telefon, fødselsdag, køn, rettigheder, hvor langt den enkelte har roet, samt roklub i Danmark.

Hvad bruger vi oplysningerne til:

Opkrævning af kontingent.
Registrering af roture.
Bogføring.

Databehandler aftaler:

Vi har lavet databehandler aftale med Memberlink ApS, som har udarbejdet vores hjemmeside.
Betalingsdelen med kreditkort foregår via NETS.
Vi udleverer ikke data til 3. person.

Vi offentliggør følgende:

Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse på bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden.

Navn og roet kilometer offentliggøres på rokort.dk.

Vi gemmer følgende:

Vi gemmer oplysninger på rokort.dk.

Dato fra Online indmeldelser gemmes i medlemslisten på hjemmesiden.

Bogføringsbilag opbevares hos kassereren.

Regnskab og bogføring gemmes hos kassereren.

Kontingentopkrævninger foretages og gemmes på hjemmesiden.

Medlemmers rettigheder:

Hvert medlem har ret til:
at blive oplyst om behandling af data, få indsigt i egne personoplysninger, berigtigelse, sletning efter udmeldelse, begrænsning af behandling, udlevering af data, indsigelse.

Under din profil i øverste højre hjørne, kan du under "Privatlivsindstillinger" downloade de data vi har gemt i et Excel regneark format.

Efter udmeldelse gemmes oplysninger i en periode for at lave medlemsindberetning og dokumentere dette.

At historiske regnskaber er intakte.

Klage kan ske til Datatilsynet.

Dataansvarlige: Kjeld Bertelsen - Formand

Download "Politik for persondata i Tolo Roklub" her!

Udarbejdet af bestyrelsen den 4/9 2018.

Revideret den 12/7 2019.

Revideret af formanden 31/1 2020.

Revideret af formanden 31/7 2020