Forsikringsdækning

Orientering om Tolo Roklubs forsikringsdækning

Klubbens forsikring er tegnet med selskabet First A/S. Forsikringen har fire hovedelementer:

 

  1. Foreningsansvarsforsikring, der omfatter ansvar for personskade og tingskade, med forsikringssummer på hhv. 10 mio. kr. for personskade, 2 mio. kr. for tingskade.

  2. Retshjælpsforsikring i forbindelse med drift af klubben på 150.000 kr.

  3. Arbejdsskadeforsikring, som omfatter arbejdsskader i henhold til lovpligtigt arbejdsgiveransvar med forsikringssummer ifølge gældende lov.

  4. Bådforsikring, som dækker ansvar for tre personer i forbindelse med personskade og tingskade med forsikringssummer på hhv. 25 mio. kr. per personskade og 7,5 mio. kr. per tingskade.
    Bådforsikringen dækker ansvarsskader for alle, der bruger båden med foreningens accept.
    Dækningsområdet er begrænset til hændelser forekommet under kystnær roning (max. 2,5 km fra land) ud for Peloponnes fra Neapoli Voion i syd, via Tolo og Epidaurus, til Korinth i nord. Forsikringen dækker således under roning gennem Korintherkanalen (Istmia – Korinth).
Det understreges, at klubmedlemmer med klubbens forsikring ikke er dækket med hensyn til egne personlige skader og sygdom. Medlemmerne opfordres kraftigt til selv at tegne passende syge-, ulykkes- og rejse-forsikringer i forbindelse med rejse til og roning i Tolo.

Spørgsmål og svar:

Foreningsansvar?
Hvis foreningen igennem sit virke forårsager ansvarspådragende skader på personer eller ting, vil ansvars-forsikringen dække økonomiske krav, der kan blive rejst imod klubben/ledelsen.

Arbejdsskadeforsikring?
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækker klubmedlemmer, der virker for klubben, i tilfælde af uheld/arbejdsulykker, der også kunne forekomme, såfremt foreningens aktiviteter foregik i Danmark.

Nyheder

Nyt ro-kodex for havkajak

Nyt ro-kodex for havkajak

I juni måned 2019 nedsatte den forrige bestyrelse et udvalg, der skulle komme med forslag til nyt havkajak ro-kodeks på ...
15. september 2019 20:52
Fuldtallig bestyrelse igen, i Tolo Roklub

Fuldtallig bestyrelse igen, i Tolo Roklub

Solen skinnede, og de fleste ville nok hellere have været ude og ro, men over 50 medlemmer havde valgt at deltage i den ...
15. september 2019 19:46
Ny hjemmeside og vedligeholdelse af dine oplysninger!

Ny hjemmeside og vedligeholdelse af dine oplysninger!

Velkommen på Tolo Roklubs nye hjemmeside! Som medlem bedes du være opmærksom på nedenstående! Ændring af dine oplysnin...
11. september 2019 22:13
Reparations dagbog for marts 2019

Reparations dagbog for marts 2019

Her kan du læse reparationsholdets dagbog for marts 2019 Tolo Dagbog 2019 Q1 Transport til opbevaring hos Antonis! De...
7. april 2019 00:00
Se alle nyheder