Forsikringsdækning

Orientering om Tolo Roklubs forsikringsdækning

First A/S har pr. 1. marts 2021 opsagt TOLO Roklubs forsikring.

Som medlem af DFfR er vi dækket gennem kollektive forsikringer som du kan læse mere om her:

https://roning.dk/kerneydelser/viden/forsikring-gennem-dffr/

De kollektive forsikringer tegnet af DFfR og DIF, dækker generelt materielle skader som styrmænd og både påfører tredje part. Blandt forsikringerne er også en arbejdsskadeforsikring. 

Forsikringsforholdet er anderledes ved personskader, hvor det er styrmands private ansvarsforsikring der skal dække. Har du ikke en privat ansvarsforsikring, vil du som indskrevet styrmand være personlig ansvarlig.

Tolo Roklub kræver at du har en privat ansvarsforsikring (PAF), hvis du indskrives som styrmand i en båd, ligeså for havkajakroere. Du kan her bekræfte at du har en privat ansvarsforsikring:

https://www.toloroklub.dk/privat-ansvarsforsikring

Dine forsikringer
I rosporten er dit forsikringsbehov ikke anderledes end i resten af din tilværelse som privatperson. Så længe du bare er almindeligt klubmedlem og roer, er du kun dækket af egne forsikringer. Også når du er på langtur og i Tolo. 

Indboforsikring
Du skal have en indboforsikring, som inkluderer den private ansvarsforsikring for at kunne blive indskrevet som styrmand i rokort.dk (PAF). Du kan få tilføjet rettigheden PAF her!

Rejseforsikring i tillæg til indboforsikring
Du kan for din egen skyld tilvælge en standard årsrejseforsikring. Så er du dækket yderligere for behandling, sygehusophold og transport, hvilket er mere end, hvad det blå sygesikringsbevis giver mulighed for. Yderligere tilvalg på rejseforsikringen er op til din egen pengepung og risikovillighed.

Hvis du rekvirerer et rejsekort hos dit forsikringsselskab, har du de nødvendige kontaktoplysninger på dig.

Heltidsulykkesforsikring
Mener du at den offentlige sygesikring og de sociale ydelser ikke giver dig dækning nok, kan du supplere med en heltidsulykkesforsikring. Den dækker dig i døgnets 24 timer - også under arbejde. Præmien er styret af dækningssummernes størrelse og dit arbejde.

Roklubbens kollektive forsikringer gennem DFfR - Ansvarsforsikring
Deltager du i stævner, regattaer og lignende kan roklubben blive gjort ansvarlig som arangør for f.eks. personskade, når det sker som en del af stævnet.
Klubben har også ansvaret for at bådene er i orden og kan gøres ansvarlig for følgeskader af en defekt båd.

I sådanne tilfælde vil klubben være omfattet af DFfRs kollektive ansvarsforsikring.

Arbejdsskadeforsikring
Udfører du arbejde for klubben, fx ved stævner eller når du deltager i vedligeholdelsesarbejde, vil et skadetilfælde skulle reguleres efter Arbejdsskadeloven.

I sådanne tilfælde vil du være omfattet af DFfRs kollektive arbejdsskadeforsikring.

Opdateret 14-04-2021