Forsikringsdækning

Orientering om Tolo Roklubs forsikringsdækning

Klubbens forsikring er tegnet med selskabet First A/S. Forsikringen har fire hovedelementer:

 

  1. Foreningsansvarsforsikring, der omfatter ansvar for personskade og tingskade, med forsikringssummer på hhv. 10 mio. kr. for personskade, 2 mio. kr. for tingskade.

  2. Retshjælpsforsikring i forbindelse med drift af klubben på 150.000 kr.

  3. Arbejdsskadeforsikring, som omfatter arbejdsskader i henhold til lovpligtigt arbejdsgiveransvar med forsikringssummer ifølge gældende lov.

  4. Bådforsikring, som dækker ansvar for tre personer i forbindelse med personskade og tingskade med forsikringssummer på hhv. 25 mio. kr. per personskade og 7,5 mio. kr. per tingskade.
    Bådforsikringen dækker ansvarsskader for alle, der bruger båden med foreningens accept.
    Dækningsområdet er begrænset til hændelser forekommet under kystnær roning (max. 2,5 km fra land) ud for Peloponnes fra Neapoli Voion i syd, via Tolo og Epidaurus, til Korinth i nord. Forsikringen dækker således under roning gennem Korintherkanalen (Istmia – Korinth).
Det understreges, at klubmedlemmer med klubbens forsikring ikke er dækket med hensyn til egne personlige skader og sygdom. Medlemmerne opfordres kraftigt til selv at tegne passende syge-, ulykkes- og rejse-forsikringer i forbindelse med rejse til og roning i Tolo.

Spørgsmål og svar:

Foreningsansvar?
Hvis foreningen igennem sit virke forårsager ansvarspådragende skader på personer eller ting, vil ansvars-forsikringen dække økonomiske krav, der kan blive rejst imod klubben/ledelsen.

Arbejdsskadeforsikring?
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækker klubmedlemmer, der virker for klubben, i tilfælde af uheld/arbejdsulykker, der også kunne forekomme, såfremt foreningens aktiviteter foregik i Danmark.