Rovagt

Rovagt

En rovagt ordning er etableret i Tolo, for at yde service, støtte og vejledning, for vores medlemmer, men også som en aflastning for Antonis på hotellet. Herunder kan du læse om, hvilke opgaver rovagten har, og hvad du kan forvente fra vedkommende.

Her på siden kan du se, hvem der er rovagt, hvornår, og med kontaktmulighed for spørgsmål.

Rovagtens opgaver 

 • Rovagten er med til at tage imod og byde velkommen på hotellet.
 • Aftaler hvornår instruktion i brug af både gives.
 • Aftaler hvordan man træffes bl.a. på tlf.
 • Svømmeprøver arrangeres efter behov hos deltagerne, og der instrueres i hvordan deltagerne selv kan foretage en svømmeprøve sammen med en anden deltager.
 • Rovagten er fysisk tilstede de første dage om morgenen ved bådenes afgang, ved hjemkomst og om aftenen for evt. spørgsmål.
 • Sidste dag vejleder rovagten ved vask/klargøring af både til næste hold.
 • Tjekker vejrudsigt med Antonis (især ved ture til Nafplio).
 • Hvis det er muligt, afhjælpes små skader opstået i ugen.

Hvad instruerer rovagten i? 

 • COVID-19 vejledningen gennemgås med holdene.
 • Information om det opdaterede langtursreglement gældende pr. 1. januar 2021.
 • Betydningen af  DFfR kollektiv forsikring for ting og privat ansvarsforsikring personskade (PAF).
 • Brugen af Rokort. Hvordan skriver du båden ud og ind, samt anmelder skader.
 • Fortøjning af både på linen og linens funktion, samt hvordan bådene tages i rækkefølge.
  På hjemmesiden er der link til en video af hvordan båden fæstnes til linen.
 • Færdsel med bådene langs stranden, og om hvilke hensyn der skal tages når bådene tager ud og kommer tilbage, især i højsæsonen.
 • Tjek af båden for skader, og hvordan man skriver evt. skader ind på Rokort.
 • Hvad der må være i bådene hele tiden
  (2 fendere, 2 ankre, svamp, øsekar, bådshage hvis der er plads i lugen...)
 • Hvad der bringes ud hver dag og tages på land ved hjemkomst.
  (Værktøj, kort, pyldrepuder og redningsveste. Der er lidt forskel på bådtyperne. Fx skal sæderne blive på Kolding-bådene, mens sæderne på de andre både gemmes under lugerne.
 • Hvor tjekkes bedst vejrudsigt. Ved ture til Nafplio kontaktes Antonio dagen før.
 • Hvordan fortøjes både ved landgang under forskellige forhold?
 • Hvor er køreplaner til bus. (Sidder på siden af PC-bord)
 • Instruere i vask af både sidste dag
 • Anmeldelse om forventet ankomst fra ture, så rovagten kan hjælpe dem ind der må have behov.
 • Generelt om bådene, tilhørsforhold og ro-kodeks.
 • Generelt om organisering af materiel i garagen.

 

Interesseret i at være Rovagt?

Har du lyst og tid til at være rovagt i Tolo, så kan du tilmelde dig som interesseret på siden "Aktiviteter". Du skal kunne være i Tolo mindst 14 dage, være langtursstyrmand, have været i Tolo et par gange, og have kendskab til området. Derudover ser bestyrelsen gerne du kan engelsk, og ellers er en serviceminded og hjælpsom person. Udgifter til rejse dækkes med et tilskud på DKK 2.000,- og ophold vil blive dækket.
Du finder Rovagtaftalen under For medlemmer - Dokumenter.