Bådenes placering

Bådenes placering

3 både placeres på nordlig streng

Der placeres maks. 3 både på den nordlige streng.

7 både placeres på sydlig streng

Op til 7 både på den sydlige streng.

Bådene skal trækkes så langt fra strandkanten som muligt, af hensyn til de badende gæster og bevarelse af det gode naboskab til de omkringliggende hoteller.

Både placeret foran Hotel Romvi
Bådene placeret på udhaler- linen foran Hotel Romvi!

Tolo knuden

Se videoen her, hvordan bådene bindes på "strengen"!

Brug af bådruller

Landgang på strand og i havn og andre steder med vore både, skal ske med de udleverede oppustelige bådruller eller også skal bådene bæres på land. Vi vil bede om, at når I laver landgang med vore både, og det er uanset om det er en glasfiberbåd eller en træbåd, at I ikke ror dem på land  (op på stranden), men hver gang enten står ud af bådene noget før, tømmer dem for bagage og  løfter bådene på land, eller bruger de store bådruller. Med disse bådruller er det super nemt at få bådene ind og op på stranden, uden at man skal forslæbe  sig, uden at bådene bliver skrammet og ridset. Dog er der selvfølgelig  grænser for hvor store og skarpe sten bådrullerne kan tåle at rulle på.

I skal bruge 3 bådruller pr. båd. Det er ruller, der, pakket sammen, ikke fylder noget, og er nemme at puste op inden landgang. Alternativt kan bådrullerne pustes op med luftpumpen, anbringes i lug rummene inden afgang. Man lægger rullerne godt ind under stævnen. En roer tager  fat  i stævnen og en roer holder/skubber på hver side af båden, og så kan man rulle båden op på land. Og tilsvarende kan de også bruges når båden skal i vandet igen.

Bådrullerne, vi har med, kan klare 350 til 400 kg pr. rulle og kan selvfølgelig ikke tåle meget skarpe ting og sten af en vis  størrelse. Bådrullerne virker ligeledes på sand, grus, mindre runde sten, græs, fliser, træværk osv. De er ret nemme at få luften  ud af igen og kan repareres med gaffatape eller lappegrej til cykler. Der vil være 3 ruller pr. båd, og den tilsynsførende vil have et par ekstra liggende i reserve.

Desuden vil der være 2 paraplyankre til hver båd, således I også kan ligge for anker de steder hvor det måske er lidt dybere, og det ikke lige er nødvendigt at tage båden på land.

Ved alle moler, kajpladser, broer o. lign. skal der bruges fendere til at beskytte båden. Disse fendere skal også bruges til at lægge bådene på, når de ligger på land.