Bådenes placering

Bådenes placering

3 både placeres på nordlig streng

Der placeres maks. 3 både på den nordlige streng.

7 både placeres på sydlig streng

Op til 7 både på den sydlige streng.

Bådene skal trækkes så langt fra strandkanten som muligt, af hensyn til de badende gæster og bevarelse af det gode naboskab til de omkringliggende hoteller.

Både placeret foran Hotel Romvi
Bådene placeret på udhaler- linen foran Hotel Romvi!

Tolo knuden

Se videoen her, hvordan bådene bindes på "strengen"!

Brug af ankre, fendere og bådruller

Ved anløb af diverse strande, anløbspladser og de steder, hvor det måske er lidt dybere, og det ikke er nødvendigt at tage båden på land, kan man ligge for anker. Båden kan forblive flydende i vandet med hensigtsmæssig placering af ankre (evt. både for og agter). Check altid om der er to ankre om bord. Ved anløb af kaj og pier skal båden fortøjes med fendere og forsvarlig fortøjning samt anker til modsat side, så båden ligger frit i vandet!

Ved landgang på strand, i havn og andre steder, hvor det er nødvendigt at tage båden på land, skal det ske ved, at båden bæres ind. Båden må ikke ros på land (op på stranden). Man står ud af båden noget før, man når stranden, tømmer båden for bagage og løfter båden på land, eller bruger de store bådruller. Med bådruller er det nemmere at få båden ind og op på stranden, uden at man skal forslæbe sig, og uden at båden bliver skrammet og ridset. Bådrullerne kan klare 350 til 400 kg pr. rulle. Bådrullerne virker ligeledes på sand, grus, mindre, runde sten, græs, fliser, træværk osv., og kan selvfølgelig ikke tåle meget skarpe ting og sten af en vis størrelse.

Der skal bruges tre bådruller pr. båd. Rullerne er pakket sammen og fylder ikke ret meget. og kan enten pustes op lige inden landgang, eller alternativt kan bådrullerne pustes op med luftpumpe og anbringes i lugerummene inden afgang (tjek først om de kan være i lugerummene). Når man skal have båden på land, lægger man rullerne godt ind under stævnen. En roer tager fat i stævnen og en roer holder/skubber på hver side af båden, og så kan man rulle båden op på land. Tilsvarende kan de også bruges, når båden skal i vandet igen.

Ved alle moler, kajpladser, broer o. lign. skal der bruges fendere til at beskytte båden. Disse fendere skal også bruges til at lægge bådene på, når de ligger på land.