Fuldtallig bestyrelse igen, i Tolo Roklub

15. september 2019 19:46 , af Kjeld Bertelsen

Solen skinnede, og de fleste ville nok hellere have været ude og ro, men over 50 medlemmer havde valgt at deltage i den ekstraordinære generalforsamling i Nyborg.

Allerede ved registrering og udlevering af stemmesedler, som blev foretaget af Lone Fuhr og Jens Lyng, kunne man mærke en god og positiv stemning.

Thorsten Larsen (konstitueret næstformand) holdt en velkomsttale, som også konstaterede en god stemning, og bad de fremmødte se fremad, og ikke dømme tidligere frivillige bestyrelsesmedlemmer på fejl, men se på det store frivillige arbejde de har lagt, og de resultater de har skabt.

Conny Sørensen fra DFfR's hovedbestyrelse blev valgt som dirigent, og kom meget hurtigt frem til valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor de af bestyrelsen indstillede, kort præsenterede sig selv.
De udleverede stemmesedler kom slet ikke i brug, for der var ikke andre, som stillede op til de tre poster, formand, næstformand og alm. bestyrelsesmedlem.

Som ny formand blev Kjeld Bertelsen (Helsingør Roklub) valgt, og han forsikrede, at han ikke havde nogen intentioner om at nedlægge Tolo Roklub.

Gerda Engholm (Hellerup Dameroklub), blev valgt som næstformand, og har lang erfaring som roér, blandt andet med 10 år på posten som materielforvalter.

Henrik Lakner (Frederiksværk Roklub), blev valgt som alm. bestyrelsesmedlem. Henrik har roet kajak, så længe han husker, men har også de senere år roet inrigger, og har dermed et ben i begge verdener. Henrik Lakner er også medlem af vores Kajakudvalg.

Selve generalforsamlingens hovedpunkter var dermed hurtig overstået, og det gav god tid til det sidste punkt "Eventuelt", hvor der var mange gode spørgsmål, kommentarer og forslag til den nye bestyrelse.

Når referatet er godkendt af referenter og dirigenten, får medlemmer besked, og det bliver tilgængeligt under menupunktet "For medlemmer" - "Dokumenter".