Nyt ro-kodex for havkajak

15. september 2019 20:52 , af Henrik Lakner

I juni måned 2019 nedsatte den forrige bestyrelse et udvalg, der skulle komme med forslag til nyt havkajak ro-kodeks på baggrund af de kritikpunkter, der løbende havde været af det gamle, og som blev drøftet på den ordinære generalforsamling i marts 2019. Udvalget barslede med et forslag til bestyrelsen i august.

Udvalget bestående af Henrik Lakner, Uffe Svejgaard, Peter Havtorn og Lone Fuhr, holdt møde den 6. august i Løkken. Kristian Brun Petersen har trukket sig fra udvalget.

Bestyrelsen har drøftet forslaget og har nu vedtaget forslaget med nogle justeringer og tilføjelser.

Det gamle havkajak ro-kodeks var meget stringent og firkantet i forhold til hvad havkajakroerne måtte og ikke måtte i forhold til IPP uddannelses systemet, og hvad man måtte hvor i farvandet omkring Tolo, uafhængigt af vind og vejr, og at mange havkajakroere har deres uddannelse og erfaring andre steder fra end IPP systemet.

Derfor lader vi nu de lokale ro- og kajaklubbers uddannelseskrav til frigivelse af havkajakroere være Tolo Roklubs krav til havkajakroere i Tolo. Samt

  • at vi skærper kravene til hvilken sikkerhedsudrustning der skal bruges og medbringes på havkajakturene i Tolo,
  • at opdelingen af farvandet i og omkring Tolo afløses af vejledning og oplysning om risikofaktorer ved roning i de forskellige områder og på de forskellige ture.
  • at vi skærpe turlederens ansvar i forhold til de havkajakroere (og inriggerroere), som han/hun er turarrangør og turleder for.
  • at vi kræver, at turlederen udpeger en havkajakansvarlig for de deltagende havkajakroere.
  • at hvis havkajakroerne ikke ror sammen, skal der på hver tur og til hver gruppe udpeges en tur-havkajakansvarlig.

Du finder det nye ro-kodex for havkajak her: www.toloroklub.dk/ro-kodex-for-havkajakker